JavaScript is disabled in your browser, this may cause some limitations to apply, and some functions may not be available.

Chọn cửa hàng
1900636945

Đăng ký gói thành viên vuonrau.com

(Nếu bạn đã có tài khoản, vui lòng đăng nhập trước khi đang ký gói thành viên)

Thông tin cá nhân

 
 
 
 

Thông tin đăng ký

Số thành viên trong gia đình

GÓI THÀNH VIÊN VUONRAU.COM
1. Gói thành viên vuonrau.com là gói trả trước từ 1,500,000đ/tháng với chiết khấu từ 10% 
trên mỗi đơn hàng và trừ dần vào tài khoản trả trước đến khi hết."
2. Gói thành viên vuonrau.com là một dịch vụ về dinh dưỡng từ vuonrau.com. Tuỳ theo đặc
 trưng của từng hộ gia đình, độ tuổi, tình trạng sức khoẻ mà vuonrau.com sẽ cung cấp các 
loại rau củ phù hợp với nhu cầu của mỗi gia đình."
3. Các ưu đãi đối với khách thành viên:
- Ưu đãi phí giao hàng
- Ưu tiên giao các mặt hàng số lượng hạn chế.
- Nếu gia đình không có thời gian đặt hàng, vuonrau có thể tự lên thực đơn với mỗi lần giao 
hàng không trùng lắp.
ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN
1. Tài khoản có thể được chuyển nhượng hoặc sử dụng chung.
2. Khách thành viên có thể mua hàng tại tất cả cửa hàng vuonrau.com.
3. Đơn hàng tối thiểu 120,000đ đối với mỗi lần giao.
4. Thẻ không có giá trị quy đổi thành tiền mặt.
5. Gói thành viên có thời hạn sử dụng là 1 tháng rưỡi kể từ ngày đăng ký, vuonrau.com không
 hoàn lại tiền nếu sử dụng không hết giá trị thẻ.
6. Khách hàng có thể xem và quản lý thông tin tài khoản gói thành viên tại website www.vuonrau.com.

 

Tiện ích vuonrau.com dành cho chrome và cốc cốc