JavaScript is disabled in your browser, this may cause some limitations to apply, and some functions may not be available.

Chọn cửa hàng
1900636945

Rau nấu canh

Giỏ rau 250k
250.000₫ sale

Giỏ rau 250k

Giỏ  |  Mua ngay
Giỏ rau 150k
150.000₫ sale

Giỏ rau 150k

Giỏ  |  Mua ngay
Cải bó xôi
ORGANIC 95.000₫
Bí ngòi vàng
75.000₫
Rau dền cơm
60.000₫
Cải mizuna
50.000₫
Cải ngọt
ORGANIC 30.000₫

Cải ngọt

bó(0.5kg)  |  Mua ngay
Rau mồng tơi
27.500₫

Rau mồng tơi

bó(0.5kg)  |  Mua ngay
Rau ngót
15.000₫

Rau ngót

bó 250g  |  Mua ngay

Tiện ích vuonrau.com dành cho chrome và cốc cốc