JavaScript is disabled in your browser, this may cause some limitations to apply, and some functions may not be available.

Chọn cửa hàng
1900636945

Chính sách bảo mật thông tin

1- Mục đích và phạm vi thu thập thông tin, 

vuonrau.com lưu trữ thông tin cá nhân khách hàng mua hàng tại vuonrau.com gồm: Tên, email. địa chỉ nhà(để giao hàng)
2- Phạm vi sử dụng thông tin

vuonrau.com sử dụng thông tin đặt hàng của khách hàng để tạo phiếu mua và giao hàng 
3- Thời gian lưu trữ thông tin 

vuonrau.com lưu trữ thông tin khách hàng không thời hạn 
4- Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DỮ LIỆU ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY
5- Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

Khách hàng cần login vào website http://www.vuonrau.com để cập nhật, chỉnh sửa thông tin cá nhân 
6- Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

vuonrau.com cam kết không chia sẻ, không bán lại, không tự ý sử dụng thông tin khách hàng, thông tin mua hàng vào các mục đích khác ngoài phạm vi trong website vuonrau.com

Tiện ích vuonrau.com dành cho chrome và cốc cốc