JavaScript is disabled in your browser, this may cause some limitations to apply, and some functions may not be available.

Chọn cửa hàng
1900636945

*Sold out: Hàng tạm hết trong ngày, đặt trước 1 hoặc 2 ngày.

Thịt - cá - trứng


*Sold out: Hàng tạm hết trong ngày, đặt trước 1 hoặc 2 ngày.

Hải sản


*Sold out: Hàng tạm hết trong ngày, đặt trước 1 hoặc 2 ngày.

Trứng gia cầm

Trứng vịt muối
34.000₫

Trứng vịt muối(hộp 4 quả)

Ba Huân Mua ngay
Trứng cút
34.000₫

Trứng cút(vỉ 30 trứng)

Ba Huân Mua ngay

Tiện ích vuonrau.com dành cho chrome và cốc cốc