JavaScript is disabled in your browser, this may cause some limitations to apply, and some functions may not be available.

Chọn cửa hàng
1900636945

*Sold out: Hàng tạm hết trong ngày, đặt trước 1 hoặc 2 ngày.

Thịt - cá - trứng

Nạc đùi
ORGANIC 210.000₫

Nạc đùi(kg)

Thịt heo Ausfarm Mua ngay
Lưỡi heo
ORGANIC 240.000₫

Lưỡi heo(kg)

Thịt heo Ausfarm Mua ngay
Xương ống
ORGANIC 132.000₫ sale

Xương ống(kg)

Thịt heo Ausfarm Mua ngay
Xương đuôi
ORGANIC 124.000₫ sale

Xương đuôi(kg)

Thịt heo Ausfarm Mua ngay
Xương bay
ORGANIC 124.000₫ sale

Xương bay(kg)

Thịt heo Ausfarm Mua ngay
Xương lưng
ORGANIC 80.000₫ sale

Xương lưng(kg)

Thịt heo Ausfarm Mua ngay
Xương đùi
ORGANIC 72.000₫ sale

Xương đùi(kg)

Thịt heo Ausfarm Mua ngay
Bắp heo rút
ORGANIC 220.000₫

Bắp heo rút(kg)

Thịt heo Ausfarm Mua ngay
Nạc thăn (Cốt lết)
ORGANIC 205.000₫

Nạc thăn (Cốt lết)(kg)

Thịt heo Ausfarm Mua ngay
Nạc vai (Sấn vai)
ORGANIC 205.000₫

Nạc vai (Sấn vai)(kg)

Thịt heo Ausfarm Mua ngay
Nạc xay
ORGANIC 195.000₫

Nạc xay(kg)

Thịt heo Ausfarm Mua ngay
Chân giò sau
ORGANIC 160.000₫

Chân giò sau(kg)

Thịt heo Ausfarm Mua ngay
Tim
ORGANIC 320.000₫

Tim(kg)

Thịt heo Ausfarm Mua ngay
Thịt gà ta (1/2 con)
ORGANIC 280.000₫
Sườn non
ORGANIC 260.000₫

Sườn non(kg)

Thịt heo Ausfarm Mua ngay
Ba rọi rút sườn
ORGANIC 255.000₫

Ba rọi rút sườn(kg)

Thịt heo Ausfarm Mua ngay
Thăn chuột (Phi-lê)
ORGANIC 240.000₫

Thăn chuột (Phi-lê)(kg)

Thịt heo Ausfarm Mua ngay
Ba rọi
ORGANIC 225.000₫

Ba rọi(kg)

Thịt heo Ausfarm Mua ngay
Bao tử
ORGANIC 220.000₫

Bao tử(kg)

Thịt heo Ausfarm Mua ngay
Tai
ORGANIC 220.000₫

Tai(kg)

Thịt heo Ausfarm Mua ngay
Đuôi
ORGANIC 210.000₫

Đuôi(kg)

Thịt heo Ausfarm Mua ngay
Chân giò trước
ORGANIC 190.000₫

Chân giò trước(kg)

Thịt heo Ausfarm Mua ngay
Sườn già
ORGANIC 170.000₫

Sườn già(kg)

Thịt heo Ausfarm Mua ngay
Gan
ORGANIC 160.000₫

Gan(kg)

Thịt heo Ausfarm Mua ngay
Lòng non
ORGANIC 120.000₫

Lòng non(kg)

Thịt heo Ausfarm Mua ngay

*Sold out: Hàng tạm hết trong ngày, đặt trước 1 hoặc 2 ngày.

Hải sản

Mực ống
440.000₫

Mực ống(kg)

Ích Hữu Mua ngay
Cá gáy cắt lát
ORGANIC 350.000₫

Cá gáy cắt lát(kg)

Ích Hữu Mua ngay
Cá mó xanh
ORGANIC 266.000₫

Cá mó xanh(kg)

Ích hữu Mua ngay
Tôm sú rừng U23
ORGANIC 110.000₫

Tôm sú rừng U23(gói 170g)

Ích Hữu Mua ngay
Tôm đất Cà Mau
65.000₫

Tôm đất Cà Mau(gói (175g))

Ích Hữu Mua ngay
Cá trác vàng
ORGANIC 187.000₫

Cá trác vàng(kg)

Ích Hữu Mua ngay
Tôm khô Cà Mau
ORGANIC 1.650.000₫
Mực lá
560.000₫

Mực lá(kg)

Ích Hữu Mua ngay
Cá thu mùa cắt lát
490.000₫
Mực ghim
350.000₫

Mực ghim(kg)

Ích Hữu Mua ngay
Cá bạc má
190.000₫

Cá bạc má(kg)

Ích Hữu Mua ngay
Cá nục trâu
190.000₫

Cá nục trâu(kg)

Ích Hữu Mua ngay
Cá đổng hường
160.000₫

Cá đổng hường(kg)

Ích Hữu Mua ngay
Cá nục suông
158.000₫

Cá nục suông(kg)

Ích Hữu Mua ngay
Chả cá thu ảo
Tự nhiên 120.000₫

Chả cá thu ảo(gói (0.5kg))

Cô Hai Phước Hải Mua ngay
Cá bớp cắt lát
395.000₫

Cá bớp cắt lát(kg)

Ích Hữu Mua ngay
Cá ngừ sọc cắt lát
195.000₫

*Sold out: Hàng tạm hết trong ngày, đặt trước 1 hoặc 2 ngày.

Trứng gia cầm

Trứng vịt
30.000₫

Trứng vịt(túi 5 trái)

VNFlavor Mua ngay
Trứng gà ác
ORGANIC 50.000₫

Trứng gà ác(chục)

VNFlavor Mua ngay
Trứng gà so Ninh Hòa
ORGANIC 6.000₫

Tiện ích vuonrau.com dành cho chrome và cốc cốc