JavaScript is disabled in your browser, this may cause some limitations to apply, and some functions may not be available.

Chọn cửa hàng
1900636945

Chính sách đổi/trả hàng và hoàn tiền

vuonrau.com chỉ đồng ý đổi và hoàn tiền các mặt hàng khi giao hàng cho khách hàng nếu bị hỏng do vận chuyển. Khách hàng cần kiểm tra và xác nhận với nhân viên giao hàng ngày khi nhận được hàng.

Tiện ích vuonrau.com dành cho chrome và cốc cốc