JavaScript is disabled in your browser, this may cause some limitations to apply, and some functions may not be available.

Chọn cửa hàng
1900636945

Các loại đậu

Giỏ rau 250k
250.000₫

Giỏ rau 250k

Giỏ  |  Mua ngay
Đậu đỏ hữu cơ
ORGANIC 131.000₫

Đậu đỏ hữu cơ

gói (500g)  |  Mua ngay
Đậu đen hữu cơ Markal
ORGANIC 129.000₫
Đậu ngự tươi
45.000₫

Đậu ngự tươi

hộp 200gr  |  Mua ngay
Đậu cúc tươi
32.000₫

Đậu cúc tươi

hộp 200gr  |  Mua ngay
Đậu trắng tươi
25.000₫

Đậu trắng tươi

hộp 200gr  |  Mua ngay
Đậu đỏ tươi
25.000₫

Đậu đỏ tươi

hộp 200gr  |  Mua ngay

Tiện ích vuonrau.com dành cho chrome và cốc cốc