JavaScript is disabled in your browser, this may cause some limitations to apply, and some functions may not be available.

Chọn cửa hàng
1900636945

Các loại đậu

Đậu đen hữu cơ Markal
ORGANIC 129.000₫
Đậu cúc tươi
20.000₫

Đậu cúc tươi

hộp 200gr  |  Mua ngay
Đậu đỏ tươi
20.000₫

Đậu đỏ tươi

hộp 200gr  |  Mua ngay
Đậu trắng tươi
20.000₫

Đậu trắng tươi

hộp 200gr  |  Mua ngay
Đậu ngự tươi
20.000₫

Đậu ngự tươi

hộp 200gr  |  Mua ngay

Tiện ích vuonrau.com dành cho chrome và cốc cốc