JavaScript is disabled in your browser, this may cause some limitations to apply, and some functions may not be available.

Chọn cửa hàng
1900636945

Các loại đậu

Giỏ rau 250k
250.000₫ sale

Giỏ rau 250k

Giỏ  |  Mua ngay
Đậu đỏ hữu cơ
131.000₫

Đậu đỏ hữu cơ

gói (500g)  |  Mua ngay
Đậu đen hữu cơ Markal
129.000₫
Đậu đỏ tươi
56.000₫

Đậu đỏ tươi

hộp 250gr  |  Mua ngay
Đậu cúc tươi
56.000₫

Đậu cúc tươi

hộp 250gr  |  Mua ngay
Đậu trắng tươi
56.000₫

Đậu trắng tươi

hộp 250gr  |  Mua ngay
Đậu ngự tươi
56.000₫

Đậu ngự tươi

hộp 250gr  |  Mua ngay

Tiện ích vuonrau.com dành cho chrome và cốc cốc