JavaScript is disabled in your browser, this may cause some limitations to apply, and some functions may not be available.

Chọn cửa hàng
1900636945

Trộn salad

Nho xanh Mỹ
240.000₫
Táo Envy Mỹ
190.000₫
Xà lách Frisee
120.000₫
Xà lách mỹ
100.000₫
Cà rốt baby
100.000₫
Xà lách mỡ
100.000₫
Xà lách Cô-rôn
65.000₫
Cà chua
55.000₫

Cà chua

kg  |  Mua ngay
Củ hành tây
52.000₫

Tiện ích vuonrau.com dành cho chrome và cốc cốc