JavaScript is disabled in your browser, this may cause some limitations to apply, and some functions may not be available.

Chọn cửa hàng
1900636945

Trộn salad

Kiwi vàng New Zealand
180.000₫
Táo Envy New Zealand
170.000₫
Quýt Úc
160.000₫

Quýt Úc

kg  |  Mua ngay
Xà lách Frisee
ORGANIC 120.000₫
Cà chua
ORGANIC 45.000₫

Cà chua

kg  |  Mua ngay
Xà lách mỹ
75.000₫
Xà lách Cô-rôn
65.000₫
Củ hành tây
52.000₫
Cải mizuna
ORGANIC 50.000₫

Tiện ích vuonrau.com dành cho chrome và cốc cốc