JavaScript is disabled in your browser, this may cause some limitations to apply, and some functions may not be available.

Chọn cửa hàng
1900636945

Chính sách & Quy định chung

vuonrau.com cung cấp dịch vụ mua rau củ online, khách hàng đặt hàng qua website vuonrau.com hoặc đặt qua điện thoại hoặc email. 

vuonrau.com cam kết giao hàng đúng giờ, đúng chất lượng và chất lượng giao hàng sẽ phụ thuộc vào đơn vị giao hàng. Tuy nhiên, vuonrau.com cam kết sẽ giao hàng trong thời gian thoả thuận trong phạm vi chênh lệch từ 30-60p.

vuonrau.com giữ bản quyền về mọi hình ảnh sản phẩm, thư viện hình ảnh sản phẩm trong website. 

Tiện ích vuonrau.com dành cho chrome và cốc cốc