JavaScript is disabled in your browser, this may cause some limitations to apply, and some functions may not be available.

Chọn cửa hàng
1900636945

Cây gia vị

Rau thơm các loại
100.000₫
Arugula Rocket
ORGANIC 60.000₫

Arugula Rocket

bó (0,2kg)  |  Mua ngay
Hành ba-rô
60.000₫
Hành lá
11.000₫

Hành lá

bó 100gr  |  Mua ngay
Ngò rí
11.000₫

Ngò rí

bó 100gr  |  Mua ngay
Thì Là ( Dill)
120.000₫
Hương thảo (Rosemary)
65.000₫

Hương thảo (Rosemary)

bó (0,1kg)  |  Mua ngay
Xạ hương (Thyme)
50.000₫

Xạ hương (Thyme)

(bó 100gr)  |  Mua ngay
Bạc hà
ORGANIC 40.000₫

Bạc hà

(Bó 100gr)  |  Mua ngay
Ngò tây (Parsley)
ORGANIC 40.000₫

Ngò tây (Parsley)

bó (0,2kg)  |  Mua ngay
Quế tây (Basil)
ORGANIC 40.000₫

Quế tây (Basil)

(bó 100gr)  |  Mua ngay

Tiện ích vuonrau.com dành cho chrome và cốc cốc