JavaScript is disabled in your browser, this may cause some limitations to apply, and some functions may not be available.

Chọn cửa hàng
1900636945

Cây gia vị

Hương thảo (Rosemary)
150.000₫

Hương thảo (Rosemary)

bó (0,2kg)  |  Mua ngay
Rau thơm các loại
65.000₫
Hành lá
65.000₫

Hành lá

kg  |  Mua ngay
Ngò rí
65.000₫

Ngò rí

kg  |  Mua ngay
Hành ba-rô
44.000₫
Quế tây (Basil)
ORGANIC 40.000₫

Quế tây (Basil)

(bó 100gr)  |  Mua ngay
Arugula Rocket
ORGANIC 40.000₫

Arugula Rocket

bó (0,2kg)  |  Mua ngay
Thì Là ( Dill)
120.000₫
Xạ hương (Thyme)
50.000₫

Xạ hương (Thyme)

(bó 100gr)  |  Mua ngay
Ngò tây (Parsley)
ORGANIC 40.000₫

Ngò tây (Parsley)

bó (0,2kg)  |  Mua ngay

Tiện ích vuonrau.com dành cho chrome và cốc cốc