JavaScript is disabled in your browser, this may cause some limitations to apply, and some functions may not be available.

Chọn cửa hàng
1900636945

Cây gia vị

Thì Là ( Dill)
120.000₫
Rau thơm các loại
100.000₫
Ngò tây (Parsley)
80.000₫

Ngò tây (Parsley)

bó (0,2kg)  |  Mua ngay
Hành ba-rô
60.000₫
Xạ hương (Thyme)
50.000₫

Xạ hương (Thyme)

(bó 100gr)  |  Mua ngay
Arugula Rocket
26.000₫

Arugula Rocket

bó (0,1kg)  |  Mua ngay
Ngò rí
11.000₫

Ngò rí

bó 100gr  |  Mua ngay
Hành lá
11.000₫

Hành lá

bó 100gr  |  Mua ngay

Tiện ích vuonrau.com dành cho chrome và cốc cốc