JavaScript is disabled in your browser, this may cause some limitations to apply, and some functions may not be available.

Chọn cửa hàng
1900636945

Cây gia vị

Cây xô thơm (Sage)
150.000₫
Cây quế tây (Basil)
150.000₫
Cây xạ hương (Thyme)
150.000₫
Thì Là ( Dill)
120.000₫
Rau thơm các loại
100.000₫
Cây Oregano
100.000₫

Cây Oregano

cây  |  Mua ngay
Ngò tây (Parsley)
80.000₫

Ngò tây (Parsley)

bó (0,2kg)  |  Mua ngay
Hương thảo (Rosemary)
60.000₫

Hương thảo (Rosemary)

bó (0,1kg)  |  Mua ngay
Xạ hương (Thyme)
50.000₫

Xạ hương (Thyme)

(bó 100gr)  |  Mua ngay
Hành ba-rô
50.000₫
Bạc hà
40.000₫

Bạc hà

(Bó 100gr)  |  Mua ngay
Arugula Rocket
26.000₫

Arugula Rocket

bó (0,1kg)  |  Mua ngay
Ngò rí
11.000₫

Ngò rí

bó 100gr  |  Mua ngay
Hành lá
11.000₫

Hành lá

bó 100gr  |  Mua ngay

Tiện ích vuonrau.com dành cho chrome và cốc cốc