JavaScript is disabled in your browser, this may cause some limitations to apply, and some functions may not be available.

Chọn cửa hàng
1900636945

Cây gia vị

Ngò tây (Parsley)
ORGANIC 40.000₫

Ngò tây (Parsley)

bó (0,2kg)  |  Mua ngay
Thì Là ( Dill)
120.000₫
Rau thơm các loại
100.000₫
Hương thảo (Rosemary)
65.000₫

Hương thảo (Rosemary)

bó (0,1kg)  |  Mua ngay
Xạ hương (Thyme)
50.000₫

Xạ hương (Thyme)

(bó 100gr)  |  Mua ngay
Arugula Rocket
ORGANIC 45.000₫

Arugula Rocket

bó (0,2kg)  |  Mua ngay
Hành ba-rô
44.000₫
Bạc hà
ORGANIC 40.000₫

Bạc hà

(Bó 100gr)  |  Mua ngay
Quế tây (Basil)
ORGANIC 40.000₫

Quế tây (Basil)

(bó 100gr)  |  Mua ngay
Hành lá
11.000₫

Hành lá

bó 100gr  |  Mua ngay
Ngò rí
11.000₫

Ngò rí

bó 100gr  |  Mua ngay

Tiện ích vuonrau.com dành cho chrome và cốc cốc