JavaScript is disabled in your browser, this may cause some limitations to apply, and some functions may not be available.

Chọn cửa hàng
1900636945

Hải sản

Cá thu mùa cắt lát
510.000₫
Tôm sú Cà Mau U20
ORGANIC 400.000₫
Mực ghim
350.000₫

Mực ghim

kg  |  Mua ngay
Cá Saba khô vị Mirin
220.000₫
Cá saba vị tương Miso
220.000₫
Cá bạc má
220.000₫
Cá nục trâu
190.000₫
Tôm khô Cà Mau
ORGANIC 1.650.000₫
Cua gạch Năm Căn
620.000₫
Tôm khô Cà Mau
ORGANIC 210.000₫

Tôm khô Cà Mau

gói 150gr  |  Mua ngay

Tiện ích vuonrau.com dành cho chrome và cốc cốc