JavaScript is disabled in your browser, this may cause some limitations to apply, and some functions may not be available.

Chọn cửa hàng
1900636945

Hải sản

Mực lá
560.000₫

Mực lá

kg  |  Mua ngay
Cá thu mùa cắt lát
490.000₫
Mực ống
440.000₫

Mực ống

kg  |  Mua ngay
Cá gáy cắt lát
ORGANIC 350.000₫
Mực ghim
350.000₫

Mực ghim

kg  |  Mua ngay
Cá bạc má
190.000₫
Cá nục trâu
190.000₫
Cá đổng hường
160.000₫
Cá nục suông
158.000₫
Tôm sú rừng U23
ORGANIC 110.000₫

Tôm sú rừng U23

gói 170g  |  Mua ngay
Tôm đất Cà Mau
65.000₫

Tôm đất Cà Mau

gói (175g)  |  Mua ngay
Cá trác vàng
ORGANIC 187.000₫
Chả cá thu ảo
Tự nhiên 120.000₫

Chả cá thu ảo

gói (0.5kg)  |  Mua ngay
Tôm khô (Gói 50gr)
Tự nhiên 35.000₫

Tôm khô (Gói 50gr)

gói (50gr)  |  Mua ngay
Cá bớp cắt lát
395.000₫

Tiện ích vuonrau.com dành cho chrome và cốc cốc