JavaScript is disabled in your browser, this may cause some limitations to apply, and some functions may not be available.

Chọn cửa hàng
1900636945

Hải sản

Tôm khô Cà Mau
ORGANIC 1.650.000₫
Cua gạch Năm Căn
620.000₫
Mực lá
560.000₫

Mực lá

kg  |  Mua ngay
Cá thu mùa cắt lát
510.000₫
Mực ống
490.000₫

Mực ống

kg  |  Mua ngay
Cá gáy cắt lát
ORGANIC 350.000₫
Mực ghim
350.000₫

Mực ghim

kg  |  Mua ngay
Cá ngừ hoa cắt lát
245.000₫
Cá bạc má
220.000₫
Cá Saba khô vị Mirin
220.000₫
Cá saba vị tương Miso
220.000₫
Tôm khô Cà Mau
ORGANIC 210.000₫

Tôm khô Cà Mau

gói 150gr  |  Mua ngay
Cá nục trâu
190.000₫
Cá nục suông
158.000₫
Tôm đất Cà Mau
65.000₫

Tôm đất Cà Mau

gói (175g)  |  Mua ngay
Cá trác vàng
ORGANIC 187.000₫
Cá đổng hường
160.000₫
Tôm sú rừng U29
ORGANIC 95.000₫

Tôm sú rừng U29

gói 170g  |  Mua ngay
Cá bớp cắt lát
395.000₫

Tiện ích vuonrau.com dành cho chrome và cốc cốc