JavaScript is disabled in your browser, this may cause some limitations to apply, and some functions may not be available.

Chọn cửa hàng
1900636945

Hải sản

Cá thu mùa cắt lát
490.000₫
Mực ống
440.000₫

Mực ống

kg  |  Mua ngay
Cá gáy cắt lát
ORGANIC 350.000₫
Mực ghim
310.000₫

Mực ghim

kg  |  Mua ngay
Cá bạc má
190.000₫
Cá nục suông
158.000₫
Tôm sú rừng U23
ORGANIC 110.000₫

Tôm sú rừng U23

gói 170g  |  Mua ngay
Tôm đất Cà Mau
65.000₫

Tôm đất Cà Mau

gói (175g)  |  Mua ngay
Cá nục trâu
190.000₫
Cá trác vàng
ORGANIC 187.000₫
Chả cá thu ảo
Tự nhiên 120.000₫

Chả cá thu ảo

gói (0.5kg)  |  Mua ngay
Tôm khô (Gói 50gr)
Tự nhiên 35.000₫

Tôm khô (Gói 50gr)

gói (50gr)  |  Mua ngay
Cá bớp cắt lát
395.000₫

Tiện ích vuonrau.com dành cho chrome và cốc cốc