JavaScript is disabled in your browser, this may cause some limitations to apply, and some functions may not be available.

Chọn cửa hàng
1900636945

Hải sản

Tôm khô Cà Mau
ORGANIC 1.650.000₫
Mực lá
560.000₫

Mực lá

kg  |  Mua ngay
Mực ống
440.000₫

Mực ống

kg  |  Mua ngay
Cá thu mùa cắt lát
380.000₫
Mực ghim
350.000₫

Mực ghim

kg  |  Mua ngay
Cá gáy cắt lát
ORGANIC 350.000₫
Cá dứa 1 nắng Cà Mau
ORGANIC 210.000₫
Cá ngừ hoa cắt lát
195.000₫
Cá bạc má
190.000₫
Cá nục trâu
190.000₫
Cá đổng hường
160.000₫
Cá nục suông
158.000₫
Tôm sú rừng U29
ORGANIC 95.000₫

Tôm sú rừng U29

gói 170g  |  Mua ngay
Tôm đất Cà Mau
65.000₫

Tôm đất Cà Mau

gói (175g)  |  Mua ngay
Cá trác vàng
ORGANIC 187.000₫
Chả cá thu ảo
Tự nhiên 120.000₫

Chả cá thu ảo

gói (0.5kg)  |  Mua ngay
Cá bớp cắt lát
395.000₫

Tiện ích vuonrau.com dành cho chrome và cốc cốc