JavaScript is disabled in your browser, this may cause some limitations to apply, and some functions may not be available.

Chọn cửa hàng
1900636945

Hải sản

Cá thu mùa cắt lát
465.000₫
Mực ống
440.000₫

Mực ống

kg  |  Mua ngay
Cá ngừ hoa cắt lát
195.000₫
Cá nục trâu
180.000₫
Cá đổng hường
160.000₫
Cá ngân
ORGANIC 145.000₫

Cá ngân

kg  |  Mua ngay
Cá nục suông
145.000₫
Chả cá thu ảo
Tự nhiên 120.000₫

Chả cá thu ảo

gói (0.5kg)  |  Mua ngay
Tôm đất Cà Mau
65.000₫

Tôm đất Cà Mau

gói (175g)  |  Mua ngay
Tôm khô (Gói 50gr)
Tự nhiên 35.000₫

Tôm khô (Gói 50gr)

gói (50gr)  |  Mua ngay
Cá bớp cắt lát
395.000₫
Mực ghim
310.000₫

Mực ghim

kg  |  Mua ngay

Tiện ích vuonrau.com dành cho chrome và cốc cốc