JavaScript is disabled in your browser, this may cause some limitations to apply, and some functions may not be available.

Chọn cửa hàng
1900636945

*Sold out: Hàng tạm hết trong ngày, đặt trước 1 hoặc 2 ngày.

Trái cây

Chanh dây
55.000₫
Nho xanh Úc
300.000₫
Táo Envy Mỹ
300.000₫
Cam Cara Mỹ
170.000₫
Việt quất (Blueberries)
140.000₫
Ổi
45.000₫

Ổi(kg)

Mua ngay
Thơm mật
55.000₫

Tiện ích vuonrau.com dành cho chrome và cốc cốc