JavaScript is disabled in your browser, this may cause some limitations to apply, and some functions may not be available.

Chọn cửa hàng
1900636945

*Sold out: Hàng tạm hết trong ngày, đặt trước 1 hoặc 2 ngày.

Trái cây

Chanh dây
55.000₫
Nho xanh Nam Phi
320.000₫
Dâu Hàn Quốc
270.000₫

Dâu Hàn Quốc(hộp 330g)

Mua ngay
Táo Juliet Pháp hữu cơ
ORGANIC 210.000₫
Táo Envy Mỹ
190.000₫
Cam Cara Mỹ
160.000₫
Lê Hàn Quốc
110.000₫
Xoài Cát Chu
55.000₫
Cam sành
ORGANIC 50.000₫
Thơm mật
ORGANIC 45.000₫

Tiện ích vuonrau.com dành cho chrome và cốc cốc