JavaScript is disabled in your browser, this may cause some limitations to apply, and some functions may not be available.

Chọn cửa hàng
1900636945

*Sold out: Hàng tạm hết trong ngày, đặt trước 1 hoặc 2 ngày.

Trái cây

Chanh dây
55.000₫
Hồng treo
ORGANIC 225.000₫ sale

Hồng treo(gói 500g)

Mua ngay
Dâu Hàn Quốc
250.000₫

Dâu Hàn Quốc(hộp 330g)

Mua ngay
Quýt Úc
160.000₫
Táo Gala Mỹ hữu cơ
ORGANIC 130.000₫
Lê Nhật
125.000₫

Lê Nhật(trái 650g)

Mua ngay
Cam Navel Úc
110.000₫

Tiện ích vuonrau.com dành cho chrome và cốc cốc