JavaScript is disabled in your browser, this may cause some limitations to apply, and some functions may not be available.

Chọn cửa hàng
1900636945

*Sold out: Hàng tạm hết trong ngày, đặt trước 1 hoặc 2 ngày.

Trái cây

Chanh dây
55.000₫
Quýt Úc
160.000₫
Cam Cara Úc
120.000₫
Lê Hàn Quốc
80.000₫

Lê Hàn Quốc(trái 650g)

Mua ngay
Cam sành
ORGANIC 75.000₫
Bơ booth 7
ORGANIC 65.000₫

Tiện ích vuonrau.com dành cho chrome và cốc cốc