JavaScript is disabled in your browser, this may cause some limitations to apply, and some functions may not be available.

Chọn cửa hàng
1900636945

Thăn chuột (Phi-lê) (kg)

ORGANIC

240.000₫

Tạm hết tại cửa hàng


Thông tin thêm về Thăn chuột (Phi-lê)


Xem thêm tại rau-cu-qua.com


Sản phẩm cùng nhóm

Tai
ORGANIC 220.000₫

Tai

kg  |  Mua ngay
Sườn non
ORGANIC 260.000₫

Sườn non

kg  |  Mua ngay
Bao tử
ORGANIC 220.000₫

Bao tử

kg  |  Mua ngay
Chân giò trước
ORGANIC 190.000₫
Ba rọi
ORGANIC 225.000₫

Ba rọi

kg  |  Mua ngay
Ba rọi rút sườn
ORGANIC 255.000₫
Lòng non
ORGANIC 120.000₫

Lòng non

kg  |  Mua ngay
Chân giò sau
ORGANIC 160.000₫
Bắp heo rút
ORGANIC 220.000₫
Nạc thăn (Cốt lết)
ORGANIC 205.000₫
Tim
ORGANIC 320.000₫

Tim

kg  |  Mua ngay
Thịt gà ta (1/2 con)
ORGANIC 280.000₫
Sườn già
ORGANIC 170.000₫
Đuôi
ORGANIC 210.000₫

Đuôi

kg  |  Mua ngay
Nạc vai (Sấn vai)
ORGANIC 205.000₫
Nạc xay
ORGANIC 195.000₫

Nạc xay

kg  |  Mua ngay
Gan
ORGANIC 160.000₫

Gan

kg  |  Mua ngay

Tiện ích vuonrau.com dành cho chrome và cốc cốc