JavaScript is disabled in your browser, this may cause some limitations to apply, and some functions may not be available.

Chọn cửa hàng
1900636945

Bắp cải tí hon (Brussel Sprouts) (kg)

500.000₫

Hàng đang có sẵn, xin đặt hàng hoặc gọi để được giao


Thông tin thêm về Bắp cải tí hon (Brussel Sprouts)


Xem thêm tại rau-cu-qua.com


Sản phẩm cùng nhóm

Bắp cải trái tim
54.000₫
Bắp cải tím
60.000₫

Tiện ích vuonrau.com dành cho chrome và cốc cốc