JavaScript is disabled in your browser, this may cause some limitations to apply, and some functions may not be available.

Chọn cửa hàng
1900636945

Bắp cải tí hon (Brussel Sprouts) (kg)

500.000₫

Tạm hết tại cửa hàng


Thông tin thêm về Bắp cải tí hon (Brussel Sprouts)


Xem thêm tại rau-cu-qua.com


Sản phẩm cùng nhóm

Bắp cải tím
65.000₫
Bắp cải trái tim
54.000₫

Tiện ích vuonrau.com dành cho chrome và cốc cốc