JavaScript is disabled in your browser, this may cause some limitations to apply, and some functions may not be available.

Chọn cửa hàng
1900636945

Cà chua bi vàng (kg)

ORGANIC

70.000₫

Tạm hết tại cửa hàng


Thông tin thêm về Cà chua bi vàng


Xem thêm tại rau-cu-qua.com


Sản phẩm cùng nhóm

Cà chua Beef
ORGANIC 60.000₫
Cà chua Cocktail
ORGANIC 75.000₫
Cà chua
ORGANIC 45.000₫

Cà chua

kg  |  Mua ngay
Cà chua bi đỏ
ORGANIC 70.000₫
Cà chua Sô-cô-la
ORGANIC 70.000₫

Tiện ích vuonrau.com dành cho chrome và cốc cốc