JavaScript is disabled in your browser, this may cause some limitations to apply, and some functions may not be available.

Chọn cửa hàng
1900636945

Cải thảo tròn (kg)

50.000₫

Hàng đang có sẵn, xin đặt hàng hoặc gọi để được giao


Thông tin thêm về Cải thảo tròn


Xem thêm tại rau-cu-qua.com


Sản phẩm cùng nhóm

Cải thảo dài
64.000₫

Tiện ích vuonrau.com dành cho chrome và cốc cốc