JavaScript is disabled in your browser, this may cause some limitations to apply, and some functions may not be available.

Chọn cửa hàng
1900636945

Đọt bí (kg)

45.000₫

Tạm hết tại cửa hàng


Thông tin thêm về Đọt bí


Xem thêm tại rau-cu-qua.com


Sản phẩm cùng nhóm

Đọt rau lang
60.000₫
Đọt su su
25.000₫

Đọt su su

bó(0.5kg)  |  Mua ngay

Tiện ích vuonrau.com dành cho chrome và cốc cốc