JavaScript is disabled in your browser, this may cause some limitations to apply, and some functions may not be available.

Chọn cửa hàng
1900636945

Ngò gai (kg)

75.000₫

Hàng đang có sẵn, xin đặt hàng hoặc gọi để được giao


Thông tin thêm về Ngò gai


Xem thêm tại rau-cu-qua.com


Sản phẩm cùng nhóm

Ngò rí
11.000₫

Ngò rí

bó 100gr  |  Mua ngay

Tiện ích vuonrau.com dành cho chrome và cốc cốc