JavaScript is disabled in your browser, this may cause some limitations to apply, and some functions may not be available.

Chọn cửa hàng
1900636945
Khác »

*Sold out: Hàng tạm hết trong ngày, đặt trước 1 hoặc 2 ngày.

Thực phẩm tươi

Đậu hũ chiên
25.000₫

Đậu hũ chiên(Hộp 250gr)

Gánh soy Mua ngay
Đậu hũ tươi
23.000₫

Đậu hũ tươi(Hộp 350gr)

Gánh soy Mua ngay

Tiện ích vuonrau.com dành cho chrome và cốc cốc