JavaScript is disabled in your browser, this may cause some limitations to apply, and some functions may not be available.

Chọn cửa hàng
1900636945

Cải bẹ dún (kg)

38.000₫

Tạm hết tại cửa hàng


Thông tin thêm về Cải bẹ dún


Xem thêm tại rau-cu-qua.com


Sản phẩm cùng nhóm

Cải xoăn (Kale)
ORGANIC 75.000₫ sale
Cải cầu vồng
ORGANIC 79.000₫
Cải thìa
ORGANIC 60.000₫

Cải thìa

kg  |  Mua ngay
Cải ngọt
ORGANIC 30.000₫

Cải ngọt

bó(0.5kg)  |  Mua ngay
Cải bẹ xanh
ORGANIC 55.000₫

Tiện ích vuonrau.com dành cho chrome và cốc cốc