JavaScript is disabled in your browser, this may cause some limitations to apply, and some functions may not be available.

Chọn cửa hàng
1900636945

Cá bớp cắt lát (kg)

395.000₫

Tạm hết tại cửa hàng


Thông tin thêm về Cá bớp cắt lát


Xem thêm tại rau-cu-qua.com

Cá bớp Ích Hữu 


Sản phẩm cùng nhóm

Cá thu mùa cắt lát
490.000₫
Tôm khô (Gói 50gr)
Tự nhiên 35.000₫

Tôm khô (Gói 50gr)

gói (50gr)  |  Mua ngay
Cá đổng hường
160.000₫
Mực ghim
350.000₫

Mực ghim

kg  |  Mua ngay
Mực lá
560.000₫

Mực lá

kg  |  Mua ngay
Cá nục suông
158.000₫
Cá nục trâu
190.000₫
Cá bạc má
190.000₫
Chả cá thu ảo
Tự nhiên 120.000₫

Chả cá thu ảo

gói (0.5kg)  |  Mua ngay

Tiện ích vuonrau.com dành cho chrome và cốc cốc