JavaScript is disabled in your browser, this may cause some limitations to apply, and some functions may not be available.

Chọn cửa hàng
1900636945

*Sold out: Hàng tạm hết trong ngày, đặt trước 1 hoặc 2 ngày.

Hải sản

Mực ống
440.000₫

Mực ống(kg)

Ích Hữu Mua ngay
Cá nhồng cắt lát
ORGANIC 289.000₫
Cá mó xanh
ORGANIC 266.000₫

Cá mó xanh(kg)

Ích hữu Mua ngay
Cá ngân
ORGANIC 145.000₫

Cá ngân(kg)

Ích Hữu Mua ngay
Tôm đất Cà Mau
65.000₫

Tôm đất Cà Mau(gói (175g))

Ích Hữu Mua ngay
Cá thu mùa cắt lát
465.000₫
Cá ngừ hoa cắt lát
195.000₫
Cá nục trâu
180.000₫

Cá nục trâu(kg)

Ích Hữu Mua ngay
Cá đổng hường
160.000₫

Cá đổng hường(kg)

Ích Hữu Mua ngay
Cá nục suông
145.000₫

Cá nục suông(kg)

Ích Hữu Mua ngay
Chả cá thu ảo
Tự nhiên 120.000₫

Chả cá thu ảo(gói (0.5kg))

Cô Hai Phước Hải Mua ngay
Tôm khô (Gói 50gr)
Tự nhiên 35.000₫

Tôm khô (Gói 50gr)(gói (50gr))

Cô Hai Phước Hải Mua ngay
Cá bớp cắt lát
395.000₫

Cá bớp cắt lát(kg)

Ích Hữu Mua ngay
Mực ghim
310.000₫

Mực ghim(kg)

Ích Hữu Mua ngay
Cá ngừ sọc cắt lát
195.000₫

Tiện ích vuonrau.com dành cho chrome và cốc cốc