JavaScript is disabled in your browser, this may cause some limitations to apply, and some functions may not be available.

Chọn cửa hàng
1900636945

Cà chua Đen (kg)

ORGANIC

100.000₫

Tạm hết tại cửa hàng


Thông tin thêm về Cà chua Đen


Xem thêm tại rau-cu-qua.com


Sản phẩm cùng nhóm

Cà chua Sô-cô-la
ORGANIC 70.000₫
Cà chua Beef
ORGANIC 60.000₫
Cà chua bi vàng
ORGANIC 80.000₫
Cà chua Cocktail
ORGANIC 75.000₫
Cà chua
ORGANIC 45.000₫

Cà chua

kg  |  Mua ngay
Cà chua bi đỏ
ORGANIC 70.000₫

Tiện ích vuonrau.com dành cho chrome và cốc cốc