JavaScript is disabled in your browser, this may cause some limitations to apply, and some functions may not be available.

Chọn cửa hàng
1900636945

Cá ngừ hoa cắt lát (kg)

195.000₫

Tạm hết tại cửa hàng


Thông tin thêm về Cá ngừ hoa cắt lát


Xem thêm tại rau-cu-qua.com

 Cá ngừ hoa 


Sản phẩm cùng nhóm

Tôm khô (Gói 50gr)
Tự nhiên 35.000₫

Tôm khô (Gói 50gr)

gói (50gr)  |  Mua ngay
Cá bạc má
190.000₫
Chả cá thu ảo
Tự nhiên 120.000₫

Chả cá thu ảo

gói (0.5kg)  |  Mua ngay
Cá bớp cắt lát
395.000₫
Cá nục trâu
190.000₫
Cá nục suông
158.000₫
Mực ghim
310.000₫

Mực ghim

kg  |  Mua ngay
Cá thu mùa cắt lát
490.000₫

Tiện ích vuonrau.com dành cho chrome và cốc cốc