JavaScript is disabled in your browser, this may cause some limitations to apply, and some functions may not be available.

Chọn cửa hàng
1900636945

Cá ngừ sọc cắt lát (kg)

195.000₫

Tạm hết tại cửa hàng


Thông tin thêm về Cá ngừ sọc cắt lát


Xem thêm tại rau-cu-qua.com

 Cá ngừ sọc 


Sản phẩm cùng nhóm

Cá bạc má
190.000₫
Cá nục trâu
190.000₫
Mực ghim
350.000₫

Mực ghim

kg  |  Mua ngay
Tôm khô (Gói 50gr)
Tự nhiên 35.000₫

Tôm khô (Gói 50gr)

gói (50gr)  |  Mua ngay
Cá nục suông
158.000₫
Mực lá
560.000₫

Mực lá

kg  |  Mua ngay
Cá thu mùa cắt lát
490.000₫
Chả cá thu ảo
Tự nhiên 120.000₫

Chả cá thu ảo

gói (0.5kg)  |  Mua ngay
Cá đổng hường
160.000₫
Cá bớp cắt lát
395.000₫

Tiện ích vuonrau.com dành cho chrome và cốc cốc