JavaScript is disabled in your browser, this may cause some limitations to apply, and some functions may not be available.

Chọn cửa hàng
1900636945

Cải mơ (kg)

45.000₫

Tạm hết tại cửa hàng


Thông tin thêm về Cải mơ


Xem thêm tại rau-cu-qua.com


Sản phẩm cùng nhóm

Cải thìa
60.000₫

Cải thìa

kg  |  Mua ngay
Cải ngọt
30.000₫

Cải ngọt

bó(0.5kg)  |  Mua ngay
Cải bẹ xanh
55.000₫
Cải cầu vồng
79.000₫
Cải xoăn (Kale)
75.000₫ sale

Tiện ích vuonrau.com dành cho chrome và cốc cốc