JavaScript is disabled in your browser, this may cause some limitations to apply, and some functions may not be available.

Chọn cửa hàng
1900636945

Cải rổ (kg)

ORGANIC

45.000₫

Tạm hết tại cửa hàng


Thông tin thêm về Cải rổ


Xem thêm tại rau-cu-qua.com


Sản phẩm cùng nhóm

Cải cầu vồng
ORGANIC 79.000₫
Cải ngọt
ORGANIC 22.500₫

Cải ngọt

bó(0.5kg)  |  Mua ngay
Cải thìa
ORGANIC 60.000₫

Cải thìa

kg  |  Mua ngay
Cải xoăn (Kale)
ORGANIC 70.000₫ sale

Tiện ích vuonrau.com dành cho chrome và cốc cốc