JavaScript is disabled in your browser, this may cause some limitations to apply, and some functions may not be available.

Chọn cửa hàng
1900636945

Tôm khô Cà Mau (gói 150gr)

Cô Hai Phước Hải

210.000₫

Tạm hết tại cửa hàng


Thông tin thêm về Tôm khô Cà Mau


Xem thêm tại rau-cu-qua.com

Tôm khô sạch từ Cà Mau.Tiện ích vuonrau.com dành cho chrome và cốc cốc