JavaScript is disabled in your browser, this may cause some limitations to apply, and some functions may not be available.

Chọn cửa hàng
1900636945

*Sold out: Hàng tạm hết trong ngày, đặt trước 1 hoặc 2 ngày.

Sữa

Sữa tiệt trùng có đường
350.000₫

Sữa tiệt trùng có đường(thùng 48 gói)

Dalatmilk Mua ngay
Sữa tiệt trùng có đường
8.000₫

*Sold out: Hàng tạm hết trong ngày, đặt trước 1 hoặc 2 ngày.

Sữa thanh trùng


*Sold out: Hàng tạm hết trong ngày, đặt trước 1 hoặc 2 ngày.

Sữa chua ăn

Sữa chua không đường 1kg
68.500₫
Sữa chua không đường 0.5kg
35.500₫
Sữa chua có đường 0.5kg
35.500₫
Sữa chua có đường 100gr
9.000₫
Sữa chua nha đam 100gr
9.000₫
Sữa chua dâu tây 100gr
9.000₫
Sữa chua Đào 100gr
9.000₫
Sữa chua Dâu Tằm 100gr
9.000₫

Tiện ích vuonrau.com dành cho chrome và cốc cốc