JavaScript is disabled in your browser, this may cause some limitations to apply, and some functions may not be available.

Chọn cửa hàng
1900636945

*Sold out: Hàng tạm hết trong ngày, đặt trước 1 hoặc 2 ngày.

Trứng gia cầm

Trứng vịt
35.000₫

Trứng vịt(túi 5 trái)

VNFlavor Mua ngay
Trứng gà ác
55.000₫

Trứng gà ác(chục)

VNFlavor Mua ngay

Tiện ích vuonrau.com dành cho chrome và cốc cốc