JavaScript is disabled in your browser, this may cause some limitations to apply, and some functions may not be available.

Chọn cửa hàng
1900636945

*Sold out: Hàng tạm hết trong ngày, đặt trước 1 hoặc 2 ngày.

Hải sản

Mực ống
440.000₫

Mực ống(kg)

Ích Hữu Mua ngay
Cá gáy cắt lát
ORGANIC 350.000₫

Cá gáy cắt lát(kg)

Ích Hữu Mua ngay
Cá mó xanh
ORGANIC 266.000₫

Cá mó xanh(kg)

Ích hữu Mua ngay
Tôm sú rừng U23
ORGANIC 110.000₫

Tôm sú rừng U23(gói 170g)

Ích Hữu Mua ngay
Tôm đất Cà Mau
65.000₫

Tôm đất Cà Mau(gói (175g))

Ích Hữu Mua ngay
Cá trác vàng
ORGANIC 187.000₫

Cá trác vàng(kg)

Ích Hữu Mua ngay
Cá thu mùa cắt lát
490.000₫
Mực ghim
310.000₫

Mực ghim(kg)

Ích Hữu Mua ngay
Cá bạc má
190.000₫

Cá bạc má(kg)

Ích Hữu Mua ngay
Cá nục suông
158.000₫

Cá nục suông(kg)

Ích Hữu Mua ngay
Cá nục trâu
190.000₫

Cá nục trâu(kg)

Ích Hữu Mua ngay
Chả cá thu ảo
Tự nhiên 120.000₫

Chả cá thu ảo(gói (0.5kg))

Cô Hai Phước Hải Mua ngay
Tôm khô (Gói 50gr)
Tự nhiên 35.000₫

Tôm khô (Gói 50gr)(gói (50gr))

Cô Hai Phước Hải Mua ngay
Cá bớp cắt lát
395.000₫

Cá bớp cắt lát(kg)

Ích Hữu Mua ngay
Cá ngừ sọc cắt lát
195.000₫

Tiện ích vuonrau.com dành cho chrome và cốc cốc