JavaScript is disabled in your browser, this may cause some limitations to apply, and some functions may not be available.

Chọn cửa hàng
1900636945

Đậu hà lan hạt (Đậu ti bo / Petit pois) (kg)

500.000₫

Hàng đang có sẵn, xin đặt hàng hoặc gọi để được giao


Thông tin thêm về Đậu hà lan hạt (Đậu ti bo / Petit pois)


Xem thêm tại rau-cu-qua.com


Sản phẩm cùng nhóm

Đậu bắp
50.000₫
Đậu trắng tươi
40.000₫

Đậu trắng tươi

hộp 200gr  |  Mua ngay
Đậu ngự tươi
40.000₫

Đậu ngự tươi

hộp 200gr  |  Mua ngay
Đậu đỏ tươi
40.000₫

Đậu đỏ tươi

hộp 200gr  |  Mua ngay
Đậu cúc tươi
40.000₫

Đậu cúc tươi

hộp 200gr  |  Mua ngay
Đậu rồng
100.000₫

Tiện ích vuonrau.com dành cho chrome và cốc cốc