JavaScript is disabled in your browser, this may cause some limitations to apply, and some functions may not be available.

Chọn cửa hàng
1900636945

Đậu hà lan hạt (Đậu ti bo) (kg)

300.000₫

Tạm hết tại cửa hàng


Thông tin thêm về Đậu hà lan hạt (Đậu ti bo)


Xem thêm tại rau-cu-qua.com


Sản phẩm cùng nhóm

Đậu ngự tươi
40.000₫

Đậu ngự tươi

hộp 200gr  |  Mua ngay
Đậu trắng tươi
40.000₫

Đậu trắng tươi

hộp 200gr  |  Mua ngay
Đậu cúc tươi
40.000₫

Đậu cúc tươi

hộp 200gr  |  Mua ngay
Đậu bắp
50.000₫
Đậu đỏ tươi
40.000₫

Đậu đỏ tươi

hộp 200gr  |  Mua ngay

Tiện ích vuonrau.com dành cho chrome và cốc cốc