JavaScript is disabled in your browser, this may cause some limitations to apply, and some functions may not be available.

Chọn cửa hàng
1900636945

Đậu đỏ tươi (hộp 250gr)

56.000₫

Hàng đang có sẵn, xin đặt hàng hoặc gọi để được giao


Thông tin thêm về Đậu đỏ tươi


Xem thêm tại rau-cu-qua.com


Sản phẩm cùng nhóm

Đậu bắp
50.000₫
Đậu cúc tươi
56.000₫

Đậu cúc tươi

hộp 250gr  |  Mua ngay
Đậu ngự tươi
56.000₫

Đậu ngự tươi

hộp 250gr  |  Mua ngay
Đậu rồng
100.000₫
Đậu trắng tươi
56.000₫

Đậu trắng tươi

hộp 250gr  |  Mua ngay

Tiện ích vuonrau.com dành cho chrome và cốc cốc