JavaScript is disabled in your browser, this may cause some limitations to apply, and some functions may not be available.

Chọn cửa hàng
1900636945

Đậu trắng tươi (hộp 200gr)

25.000₫

Hàng đang có sẵn, xin đặt hàng hoặc gọi để được giao


Thông tin thêm về Đậu trắng tươi


Xem thêm tại rau-cu-qua.com


Sản phẩm cùng nhóm

Đậu đỏ tươi
25.000₫

Đậu đỏ tươi

hộp 200gr  |  Mua ngay
Đậu ngự tươi
45.000₫

Đậu ngự tươi

hộp 200gr  |  Mua ngay
Đậu cúc tươi
32.000₫

Đậu cúc tươi

hộp 200gr  |  Mua ngay
Đậu bắp
ORGANIC 50.000₫

Tiện ích vuonrau.com dành cho chrome và cốc cốc