JavaScript is disabled in your browser, this may cause some limitations to apply, and some functions may not be available.

Chọn cửa hàng
1900636945

Xà lách Frisee (kg)

ORGANIC

120.000₫

Tạm hết tại cửa hàng


Thông tin thêm về Xà lách Frisee


Xem thêm tại rau-cu-qua.com


Sản phẩm cùng nhóm

Rau thơm các loại
100.000₫
Xà lách mỹ
75.000₫
Xà lách mix
ORGANIC 100.000₫
Xà lách lô lô xanh
ORGANIC 100.000₫
Xà lách Radichio
180.000₫
Xà lách lô lô tím
ORGANIC 120.000₫
Xà lách Cô-rôn
65.000₫
Xà lách Romaine
100.000₫

Tiện ích vuonrau.com dành cho chrome và cốc cốc