JavaScript is disabled in your browser, this may cause some limitations to apply, and some functions may not be available.

Chọn cửa hàng
1900636945
Rau »

*Sold out: Hàng tạm hết trong ngày, đặt trước 1 hoặc 2 ngày.

Rau xà lách

Xà lách Radichio
180.000₫
Xà lách Frisee
ORGANIC 120.000₫
Xà lách lô lô tím
ORGANIC 120.000₫
Xà lách lô lô xanh
ORGANIC 100.000₫
Xà lách Romaine
100.000₫
Xà lách mỹ
75.000₫
Xà lách mỡ
50.000₫ sale

Tiện ích vuonrau.com dành cho chrome và cốc cốc