JavaScript is disabled in your browser, this may cause some limitations to apply, and some functions may not be available.

Chọn cửa hàng
1900636945

Cây Oregano (cây)

Pizza sẽ thiếu mùi thơm đặc trưng nếu không có oregano

100.000₫

Hàng đang có sẵn, xin đặt hàng hoặc gọi để được giao


Thông tin thêm về Cây Oregano


Xem thêm tại rau-cu-qua.com


Sản phẩm cùng nhóm

Arugula Rocket
26.000₫

Arugula Rocket

bó (0,1kg)  |  Mua ngay
Chanh dây
50.000₫

Chanh dây

kg  |  Mua ngay
Chanh Đà Lạt
65.000₫
Ớt
140.000₫

Ớt

kg  |  Mua ngay
Ngò tây (Parsley)
80.000₫

Ngò tây (Parsley)

bó (0,2kg)  |  Mua ngay
Bạc hà
40.000₫

Bạc hà

(Bó 100gr)  |  Mua ngay
Thì Là ( Dill)
120.000₫
Cây hương thảo nhỏ
50.000₫
Cây xô thơm (Sage)
150.000₫
Cây quế tây (Basil)
150.000₫
Xạ hương (Thyme)
50.000₫

Xạ hương (Thyme)

(bó 100gr)  |  Mua ngay
Chanh không hạt
45.000₫
Cây xạ hương (Thyme)
150.000₫
Hương thảo (Rosemary)
60.000₫

Hương thảo (Rosemary)

bó (0,1kg)  |  Mua ngay
Cây Hương Thảo lớn
450.000₫

Tiện ích vuonrau.com dành cho chrome và cốc cốc