JavaScript is disabled in your browser, this may cause some limitations to apply, and some functions may not be available.

Chọn cửa hàng
1900636945

Bạc hà ((Bó 100gr))

Bạc hà làm tinh dầu, bạc hà pha nước uống

ORGANIC

40.000₫

Tạm hết tại cửa hàng


Thông tin thêm về Bạc hà


Xem thêm tại rau-cu-qua.com


Sản phẩm cùng nhóm

Chanh dây
55.000₫

Chanh dây

kg  |  Mua ngay
Cây Hương Thảo lớn
450.000₫
Quế tây (Basil)
ORGANIC 40.000₫

Quế tây (Basil)

(bó 100gr)  |  Mua ngay
Ớt
140.000₫

Ớt

kg  |  Mua ngay
Ngò tây (Parsley)
ORGANIC 40.000₫

Ngò tây (Parsley)

bó (0,2kg)  |  Mua ngay
Chanh Đà Lạt
65.000₫
Arugula Rocket
ORGANIC 60.000₫

Arugula Rocket

bó (0,2kg)  |  Mua ngay
Cây hương thảo nhỏ
50.000₫
Xạ hương (Thyme)
50.000₫

Xạ hương (Thyme)

(bó 100gr)  |  Mua ngay
Hương thảo (Rosemary)
65.000₫

Hương thảo (Rosemary)

bó (0,1kg)  |  Mua ngay
Thì Là ( Dill)
120.000₫
Chanh không hạt
ORGANIC 60.000₫

Tiện ích vuonrau.com dành cho chrome và cốc cốc