JavaScript is disabled in your browser, this may cause some limitations to apply, and some functions may not be available.

Chọn cửa hàng
1900636945

Bạc hà ((Bó 100gr))

Bạc hà làm tinh dầu, bạc hà pha nước uống

40.000₫

Hàng đang có sẵn, xin đặt hàng hoặc gọi để được giao


Thông tin thêm về Bạc hà


Xem thêm tại rau-cu-qua.com


Sản phẩm cùng nhóm

Chanh dây
50.000₫

Chanh dây

kg  |  Mua ngay
Cây xô thơm (Sage)
150.000₫
Cây xạ hương (Thyme)
150.000₫
Ngò tây (Parsley)
80.000₫

Ngò tây (Parsley)

bó (0,2kg)  |  Mua ngay
Hương thảo (Rosemary)
60.000₫

Hương thảo (Rosemary)

bó (0,1kg)  |  Mua ngay
Cây Oregano
100.000₫

Cây Oregano

cây  |  Mua ngay
Thì Là ( Dill)
120.000₫
Chanh không hạt
45.000₫
Chanh Đà Lạt
65.000₫
Ớt
140.000₫

Ớt

kg  |  Mua ngay
Xạ hương (Thyme)
50.000₫

Xạ hương (Thyme)

(bó 100gr)  |  Mua ngay
Cây quế tây (Basil)
150.000₫
Cây Hương Thảo lớn
450.000₫
Arugula Rocket
26.000₫

Arugula Rocket

bó (0,1kg)  |  Mua ngay
Cây hương thảo nhỏ
50.000₫

Tiện ích vuonrau.com dành cho chrome và cốc cốc