JavaScript is disabled in your browser, this may cause some limitations to apply, and some functions may not be available.

Chọn cửa hàng
1900636945

*Sold out: Hàng tạm hết trong ngày, đặt trước 1 hoặc 2 ngày.

Thịt - cá - trứng


*Sold out: Hàng tạm hết trong ngày, đặt trước 1 hoặc 2 ngày.

Hải sản

Sò điệp Sanriku size 11cm
500.000₫
Mực ống
490.000₫

Mực ống(kg)

Ích Hữu Mua ngay
Hàu Miyagi size 2L (nguyên...
450.000₫
Hàu Miyagi size M (nguyên ...
360.000₫
Cá gáy cắt lát
ORGANIC 350.000₫

Cá gáy cắt lát(kg)

Ích Hữu Mua ngay
Sò điệp Sanriku size 8cm
250.000₫
Cá Saba khô vị Mirin
220.000₫

Cá Saba khô vị Mirin(túi 350g)

BMF Global Mua ngay
Cá saba vị tương Miso
220.000₫

Cá saba vị tương Miso(túi 440g)

BMF Global Mua ngay
Tôm đất Cà Mau
65.000₫

Tôm đất Cà Mau(gói (175g))

Ích Hữu Mua ngay
Tôm sú lớn
450.000₫
Cá mó xanh
ORGANIC 266.000₫

Cá mó xanh(kg)

Ích hữu Mua ngay
Cá trác vàng
ORGANIC 187.000₫

Cá trác vàng(kg)

Ích Hữu Mua ngay
Tôm sú rừng U29
ORGANIC 95.000₫

Tôm sú rừng U29(gói 170g)

Ích Hữu Mua ngay
Tôm khô Cà Mau
ORGANIC 1.650.000₫
Mực lá
560.000₫

Mực lá(kg)

Ích Hữu Mua ngay
Cá thu mùa cắt lát
510.000₫
Mực ghim
350.000₫

Mực ghim(kg)

Ích Hữu Mua ngay
Cá ngừ hoa cắt lát
245.000₫
Cá bạc má
220.000₫

Cá bạc má(kg)

Ích Hữu Mua ngay
Tôm khô Cà Mau
ORGANIC 210.000₫
Cá nục trâu
190.000₫

Cá nục trâu(kg)

Ích Hữu Mua ngay
Cá nục suông
158.000₫

Cá nục suông(kg)

Ích Hữu Mua ngay
Cá đổng hường
160.000₫

Cá đổng hường(kg)

Ích Hữu Mua ngay
Cá bớp cắt lát
395.000₫

Cá bớp cắt lát(kg)

Ích Hữu Mua ngay

*Sold out: Hàng tạm hết trong ngày, đặt trước 1 hoặc 2 ngày.

Trứng gia cầm

Trứng vịt
35.000₫

Trứng vịt(túi 5 trái)

VNFlavor Mua ngay
Trứng gà ác
ORGANIC 55.000₫

Trứng gà ác(chục)

VNFlavor Mua ngay
Trứng gà so Ninh Hòa
ORGANIC 6.000₫

Tiện ích vuonrau.com dành cho chrome và cốc cốc