JavaScript is disabled in your browser, this may cause some limitations to apply, and some functions may not be available.

Chọn cửa hàng
1900636945

Cây Hương Thảo lớn (cây)

450.000₫

Tạm hết tại cửa hàng


Thông tin thêm về Cây Hương Thảo lớn


Xem thêm tại rau-cu-qua.com


Sản phẩm cùng nhóm

Hương thảo (Rosemary)
65.000₫

Hương thảo (Rosemary)

bó (0,1kg)  |  Mua ngay
Xạ hương (Thyme)
50.000₫

Xạ hương (Thyme)

(bó 100gr)  |  Mua ngay
Thì Là ( Dill)
120.000₫
Chanh Đà Lạt
65.000₫
Quế tây (Basil)
ORGANIC 40.000₫

Quế tây (Basil)

(bó 100gr)  |  Mua ngay
Chanh dây
55.000₫

Chanh dây

kg  |  Mua ngay
Chanh không hạt
ORGANIC 60.000₫
Ớt
140.000₫

Ớt

kg  |  Mua ngay
Arugula Rocket
ORGANIC 26.000₫

Arugula Rocket

bó (0,1kg)  |  Mua ngay
Bạc hà
ORGANIC 40.000₫

Bạc hà

(Bó 100gr)  |  Mua ngay
Ngò tây (Parsley)
ORGANIC 40.000₫

Ngò tây (Parsley)

bó (0,2kg)  |  Mua ngay

Tiện ích vuonrau.com dành cho chrome và cốc cốc