JavaScript is disabled in your browser, this may cause some limitations to apply, and some functions may not be available.

Chọn cửa hàng
1900636945

Chanh Đà Lạt (kg)

65.000₫

Hàng đang có sẵn, xin đặt hàng hoặc gọi để được giao


Thông tin thêm về Chanh Đà Lạt


Xem thêm tại rau-cu-qua.com


Sản phẩm cùng nhóm

Chanh dây
55.000₫

Chanh dây

kg  |  Mua ngay
Cây Hương Thảo lớn
450.000₫
Xạ hương (Thyme)
50.000₫

Xạ hương (Thyme)

(bó 100gr)  |  Mua ngay
Ớt
140.000₫

Ớt

kg  |  Mua ngay
Hương thảo (Rosemary)
150.000₫

Hương thảo (Rosemary)

bó (0,2kg)  |  Mua ngay
Thì Là ( Dill)
120.000₫
Ngò tây (Parsley)
ORGANIC 40.000₫

Ngò tây (Parsley)

bó (0,2kg)  |  Mua ngay
Quế tây (Basil)
ORGANIC 40.000₫

Quế tây (Basil)

(bó 100gr)  |  Mua ngay
Arugula Rocket
ORGANIC 45.000₫

Arugula Rocket

bó (0,2kg)  |  Mua ngay

Tiện ích vuonrau.com dành cho chrome và cốc cốc