JavaScript is disabled in your browser, this may cause some limitations to apply, and some functions may not be available.

Chọn cửa hàng
1900636945

Ớt (kg)

140.000₫

Hàng đang có sẵn, xin đặt hàng hoặc gọi để được giao


Thông tin thêm về Ớt


Xem thêm tại rau-cu-qua.com


Sản phẩm cùng nhóm

Cây hương thảo nhỏ
50.000₫
Quế tây (Basil)
ORGANIC 40.000₫

Quế tây (Basil)

(bó 100gr)  |  Mua ngay
Bạc hà
ORGANIC 40.000₫

Bạc hà

(Bó 100gr)  |  Mua ngay
Hương thảo (Rosemary)
65.000₫

Hương thảo (Rosemary)

bó (0,1kg)  |  Mua ngay
Xạ hương (Thyme)
50.000₫

Xạ hương (Thyme)

(bó 100gr)  |  Mua ngay
Arugula Rocket
ORGANIC 45.000₫

Arugula Rocket

bó (0,2kg)  |  Mua ngay
Chanh dây
55.000₫

Chanh dây

kg  |  Mua ngay
Ngò tây (Parsley)
ORGANIC 40.000₫

Ngò tây (Parsley)

bó (0,2kg)  |  Mua ngay
Chanh không hạt
ORGANIC 60.000₫
Cây Hương Thảo lớn
450.000₫
Thì Là ( Dill)
120.000₫
Chanh Đà Lạt
65.000₫

Tiện ích vuonrau.com dành cho chrome và cốc cốc