JavaScript is disabled in your browser, this may cause some limitations to apply, and some functions may not be available.

Chọn cửa hàng
1900636945

Ớt (kg)

140.000₫

Hàng đang có sẵn, xin đặt hàng hoặc gọi để được giao


Thông tin thêm về Ớt


Xem thêm tại rau-cu-qua.com


Sản phẩm cùng nhóm

Chanh dây
50.000₫

Chanh dây

kg  |  Mua ngay
Bạc hà
40.000₫

Bạc hà

(Bó 100gr)  |  Mua ngay
Cây xạ hương (Thyme)
150.000₫
Thì Là ( Dill)
120.000₫
Cây Oregano
100.000₫

Cây Oregano

cây  |  Mua ngay
Cây Hương Thảo lớn
450.000₫
Chanh không hạt
45.000₫
Ngò tây (Parsley)
80.000₫

Ngò tây (Parsley)

bó (0,2kg)  |  Mua ngay
Cây xô thơm (Sage)
150.000₫
Cây hương thảo nhỏ
50.000₫
Hương thảo (Rosemary)
60.000₫

Hương thảo (Rosemary)

bó (0,1kg)  |  Mua ngay
Chanh Đà Lạt
65.000₫
Xạ hương (Thyme)
50.000₫

Xạ hương (Thyme)

(bó 100gr)  |  Mua ngay
Arugula Rocket
26.000₫

Arugula Rocket

bó (0,1kg)  |  Mua ngay
Cây quế tây (Basil)
150.000₫

Tiện ích vuonrau.com dành cho chrome và cốc cốc